F I Z I K A - S I Z I N    Ü Ç Ü N

A li məktəb kursu - fizika məsələləri
Nəzəri məlumatlar
- Elektrostatika 
- Elektrik dipolu
Məsələlər
- 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 - 10 - 11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Məsələ həlli nüunələri

Məsələlərin həlli
- 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 - 10 - 11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19

Alimlər

Əlaqə


Hosted by uCoz